ЛЕЧЕНИЕ НА КОРЕНОВИ КАНАЛИ

17 Kasım 2020by dentislife
Лечение на коренови канали

Ендодонтско лечение (кореново лечение) се налага при заболявания на зъбната пулпа и периодонциума. Те се развиват предимно като усложнения на нелекуван кариес и се диагностицират при клиничен преглед и след някои параклинични изследвания – например рентгенографиия и ЕОД-(електроодонтодиагностика).

 

Процеси, водещи до необходимост от кореновото лечение  

В резултат на нелекувания кариес, естествените зъбни структури са редуцирани значително. Възпалителният процес достига до пулпата, като микроорганизмите, техните ензими и токсини са най-честите причинители на заболяванията на пулпата и периодонциума (пулпити и периодонтити) .

 

Симптоми при проблемни коренови канали

Основните симптоми при пулпити и периодонтити са спонтанни, предимно нощни болки, и/или провокирани болки при хранене, при натиск върху зъба, както и дискомфорт. При напреднали форми на пулпит болката нараства, задълбочава и се превръща в пулсираща. Често пъти проблемните зъби могат да бъдат асимптомни и измененията в твърдите зъбни тъкани и прилежащата кост се установяват след рентгенография.

Преценката на зъболекаря за лечение на коренови канали

Зъболекарят преценява необходимостта от кореново лечение при клиничен преглед и след някои параклинични изследвания (рентгенографско изследване и ЕОД). Вземат се предвид субективните и обективните находки и оплаквания. Индикациите за кореново лечение, освен острите и хронични пулпити и периодонтити, могат да бъдат и травматични увреждания на пулпата – Pulpitis traumatica и Colisio pulpae (ятрогенно откриване на зъбната пулпа при почистване на кариес или препарация за коронка).

 

Последствия от непроведеното кореновото лечение

Зъб с непроведено кореново лечение, което е било необходимо или такъв с недобро лечение, е огнище на инфекция. Огнищните инфекции от зъбен произход могат да предизвикат и провокират заболявания на далеко стоящи органи и системи, например сърдечно-съдови и ревматологични заболявания, очни заболявания, ендокринни проблеми и нервни разстройства.

 

Лечение на коренови канали без болка

Съвременното ендодонтско лечение не е болезнено след поставяне на местна анестезия, което е рутинна практика при повечето стоматологични манипулации.

 

Цел и резултати на кореновото лечение
Основната цел на кореновото лечение е да се запази зъба в зъбната редица, т.е. да се предотврати неговата екстракция, като се овладеят симптомите и се повлияят възпалителните изменения.

 
Етапи на кореновото лечение:

 1. Поставяне на анестезия
 2. Препариране на  ендодонтски кавитет, разкриване на пулпна камера и орифициуми
 3. Отстраняване на канално съдържимо (пулпна тъкан, стара заплънка и др.)
 4. Определяне на работна дължина на кореновите канали по електрометричен и рентгенографски метод в мм
 5. Механична и медикаментозна обработка на кореновите канали и евентуално поставяне на медикаментозна вложка по преценка на лекуващия
 6. Запълване на кореноканалното пространство с каналопълнежни средства. Съществуват различни методи и системи за обтуриране на кореноканалното пространство
 7. Рентгенографски контрол на каналната заплънка

Дефинитивно възстановяване на клиничната корона

Процедури при лечение на коренови канали
Почистването на кореновите канали се осъществява механично и химично. Със специални ендодонтски инструменти (ръчни и машинни пили и разширители) механично се отстранява каналното съдържимо, почистват се и се оформят кореновите канали. Химичната обработка, т. нар. иригация представлява многократни промивки на кореноканалната система с медикаментозни средства и разтвори (иригиращи разтвори). Ефективността на иригиращите разтвори се повишава чрез активирането им с помощта на ултразвук.

Материали и оборудване, използвани при ендодонтско лечение на канали
След механично-химичната обработка на кореновите канали, те се запълват с каналопълнежни средства (каналопълнежни пасти, силъри, гутаперкови щифтове), а методиките за запълването на кореновите канали са разнообразни (топли и студени методи). Целта е херметизиране на кореноканалното пространство. Лечението, осъществено с помощта на микроскоп, или увеличителни лупи е улеснение за клинициста и е предпоставка за по-прецизна работа и по-добри резултати.
Продължителност при кореновото лечение
Лечебният план е различен в зависимост от клиничната даденост, диагноза, общото здравословно състояние на пациента и др. и налага една, или повече визити. Тенденция в съвременната ендодонтска практика е лечението да бъде едносеансово.
Мотиви:
 • отстраняване на болката
 • прекъсване на патологичния процес и разпространението му
 • предотвратяване на усложнения и реинфекция
 • трайно изолиране на ендодонта и периодонциума от оралната среда
 • спестяване на лечебно време
Многобройни посещения са необходими в случай, че има възпалителна течност, или кървене от кореновия канал, недостатъчно време, ограничена издръжливост на пациента, общи заболявания, изискващи съкращение на лечебния процес, неразположение на пациента и възникнали усложнения по време на лечение. Има диагнози, които категорично налагат повече посещения. Например лечението на острите и хроничните периодонтити е многоетапно и се завършва, когато няма болка, кореновия канал е сух и зъбът е функционално годен.

Признаци за успешно кореново лечение
Критерий за прецизно ендодонтско лечение е рентгенографският контрол на каналната заплънка по възможност в различни проекции.
Контрол за успешно кореновото лечение

Контрол на резултатите от проведеното лечение се прави на интервал от 3- 6 месеца и една година, по преценка на вашия зъболекар. Разчита се на рентгенографското изследване и на клиничните данни за функционална годност на зъба и липса на оплаквания.

Възможни причини за неуспех на кореновото лечение са следните:
 • непълна анамнеза и неправилна диагноза
 • перфорация на пода, или стената на пулпната камера
 • неоткрити и необработени коренови канали
 • фрактура на короната и корена на зъба
 • образуване на праг в кореновия канал, перфорация на кореновия канал
 • фрактуриране на канален инструмент
 • препресване, или неточна, къса, рехава заплънка на кореновия канал
Първите усещания след проведеното лечение

Възможен е известен дискомфорт скоро след проведено кореново лечение, но обикновено е за кратко, често пъти дори липсва. Ако причината е недобра канална заплънка, се налага релечение. Дори при точно обтурирани коренови канали са възможни слаби болки и дискомфорт за период от 24 до 48 часа. Причината обикновено е дразнене от каналопълнежното средство. В такива случаи се назначават аналгетици.

Състояние на зъб след успешното кореновото лечение и  манипулации след кореновото лечение
След успешно кореново лечение и асимптомен зъб е необходимо ефективно коронарно възстановяване, което изолира ендодонта трайно от оралната среда и възстановява конфигурацията, естетиката и функцията на зъба. Могат да се изработят директни или индиректни възстановявания (инлеи, онлеи, овърлеи) от композиционен материал,  като последните могат да бъдат и от керамика. При девитализирани зъби индиректните възстановявания дават по-добри резултати. В тези случаи е необходима колаборация със зъботехническа лаборатория. Коронарното възстановяване на зъби с разрушени две, три и повече стени трябва да бъде укрепено с радикуларен щифт. Радикуларните щифтове се поставят при значително разрушение на зъбните корони, за да се запази здравината на оставащите части от зъба. След щифтовото възстановяване, зъбът се подготвя за обвивна корона.
 
DentisLife

Aklınıza takılan her konuda bizlere aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz, sağlıklı günler dileriz.

Sosyal Bağlantılar

Bu sosyal bağlantılarda Dentislife’ı ziyaret edin ve bizimle bağlantı kurun. Gelişmerlerden haberdar olmak için hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Copyright 2020 Arkap.org. Tüm Hakları Saklıdır.

Copyright 2020 Arkap.org. Tüm Hakları Saklıdır.

Ara